Zure betebeharrak

Jasoriko dirua zertarako eman, horretara bideratu beharko duzu

Beka duzun eskubidea da, eta zergadunen ekarpenei esker jasotzen duzu.

 Beka bat jasotzeak gutxieneko betebehar batzuk dakartza:

Beka kontzeptu hauetarako erabiliko da: matrikulatzea, eskoletara bertaratzea, azterketetara aurkeztea eta, hala badagokio, laguntza eman den gastuak ordaintzea.

Zure betebeharrak ez dituzula bete ulertuko da:

Matrikula baliogabetu baduzu

      - Beka zer kontzeptutarako eman zaizun, horiek guztiak itzuli beharko dituzu.

Ez baduzu gainditu beka eman zaizun ikasturtean matrikulatuta egon zaren kredituen % 50, gutxienez. Zientzietako, Osasun Zientzietako, Ingeniaritza eta Arkitekturako adarretan, portzentaje hori %40 izanen da. 

      - Beka zer kontzeptutarako eman zaion, horiek guztiak itzuli beharko ditu, matrikularako beka izan ezik.

Beka unibertsitatearen zerbitzu batzuk finantzatzeko eman eta horiek ordaindu ez badituzu.

     - Ordaindu gabeko zerbitzuei dagozkien kontzeptuak itzuli beharko dituzu.

¡SOLICÍTALA ANTES DEL 28 DE OCTUBRE DE 2021!